MYPAPILLON HIJAB BERDAFTAR DAN MEMPUNYAI SIJIL KEWANGAN MALAYSIA – MOF

MyPapillon telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan/perkhidmatan di bawah sektor, bidang
dan sub-bidang seperti :

PERKHIDMATAN/ PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN BAIK PULIH/
MENJAHIT PAKAIAN DAN KELENGKAPAN.

PERKHIDMATAN/ PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN BAIK PULIH/
MENJAHIT BUKAN PAKAIAN.

SUKAN, REKREASI DAN ALAT MUZIK (PERALATAN, BEKALAN DAN
AKSESORI SUKAN DAN REKREASI)/ PAKAIAN SUKAN DAN
AKSESORI/ PAKAIAN SUKAN DAN AKSESORI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *